Juni 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Sommaren är här och gräs och växtlighet växer. Vildsvinen besöker vallarna frekvent för att beta gräs. Jakten ska inriktas helt på kultingar och årsgrisar. En förhållandevis lugn period som ska nyttjas för inventering och selektiv avskjutning.

Stammens status:
Stammen är ökar eftersom kultingarna fötts eller föds nu. Stammenstäthet varierar mycket över länet.

Huvudföryngringsperiod
Merparten av kultingarna verkar vara födda i maj och framåt. Således mycket smått i markerna.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara något under det normala till normala.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut, gräs och grönska spira ordentligt.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen. Vinterns blöta väder har övergått i förhållandevis torrt fint väder.

Skadebild:
Lite lugnare period där vildsvinen främst betar gräs på vallarna utan att böka.

De nysådda åkrarna har grott och är inte längre intressanta för vildsvinen.

Prognos 
(Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Många hondjur har små kultingar vilket att etiken måste styras upp ordentligt. 

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Nyttja perioden till att få en bra koll på hur föryngringarna och tillgången ser ut, då vildsvinen gärna betar på vallarna. Passa även på att fälla unga djur som inte gått in i reproduktion ännu. Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Många hondjur har små kultingar i markerna, vilket kräver eftertanke.

Oerhört viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! 

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-09 2020-06-09