Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Vårens väderlek är mild och torr, vilket gynnar vildsvinen. Trots mycket skador under höst och vinter går vi nu in i en lite lugnare period. Men det är också en bra tid att försöka fälla en hel del vildsvin. Rapporter som nyfödda kultingar kommer regelbundet, vilket man måste ha med sig när man jagar.

Stammens status:
Ökande. Under förra året hade vi nyfödda kultingar varje månad och det är något som verkar hålla i sig. Detta gör det svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar. Stammenstäthet varierar kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Nyfödda kultingar syns i markerna.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara något över det normala till stora.

Födotillgång
Tillgången på foder ser mycket bra ut och växtligheten frodas.

Klimat:
Våren är och har varit mild och torr vilket gynnar vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen och vid stora ekar men även på åkrar och betesmarker.  Skadorna på vallar och gräsytor har varit omfattande. Spannmålen är redan i jorden och det är bra att bevaka nysådda åkrar för eventuella jaktinsatser. Perioden vi nu går in i är en lugnare period då vildsvinen mest betar på vallarna.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det är mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Fortsatt högt jakttryck men anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.
Rikta jakten till de områden av åkermark som skadas av vildsvin. Ta gärna hjälp av andra jägare med skyddsjakten.
Avskjutningen ska verkligen inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.
Även om alla vildsvin nu är lovliga ska jakten inriktas på kultingar och årsgrisar.
Uppmaningen är att se till att håll upp jakttrycket för att möta både skadebilden och stammens ökning!

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning men även val av jaktmetod! 
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-02 2019-09-04