Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

Våren är här och gräs och växtlighet växer. Vildsvinen besöker vallarna främst för att beta gräs. Nysådda åkrar kan vara intressanta. Jakten ska inriktas helt på kultingar och årsgrisar. En förhållandevis lugn period som ska nyttjas för inventering och selektiv avskjutning.

Stammens status:
Stammen är stabil. Stammenstäthet varierar mycket över länet.
Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är från februari och framåt mot sommaren. Rapporterna om små kultingar börjar komma in. Vilket indikerar på en sen föryngringsbom i år.

Kullstorlek:
Kullarna verkar vara normalstora.

Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut, gräs och grönska börjar att spira ordentligt.

Klimat:
Vädret är gynnsamt för vildsvinen. Vinterns blöta väder har övergått i förhållandevis torrt fint väder.

Skadebild:
Lite lugnare period där vildsvinen främst betar gräs. Men det kan bli skador på nysådda åkrar. Så högre uppmärksamhet på dessa.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Föryngringsperioden är inled vilket dels innebär att stammen initialt ökar dels att etiken måste styras upp ordentligt.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen av årsgrisar och fjolingar bör inriktas på främst gyltor. Så uppmaningen är att försöka välja honkön. Om det behövs bör även randiga kultingar fällas.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att minska tillväxten i stammen samt att minska skadorna.

Nyttja perioden till att få en bra koll på hur föryngringarna och tillgången ser ut, då vildsvinen gärna betar på vallarna. Passa även på att fälla unga djur som inte gått in i reproduktion ännu. Ta gärna hjälp av andra jägare med jakten för att skydda gröda och produktionsåkrar.

Många suggor är högdräktiga och nyfödda kultingar finns i markerna, vilket kräver eftertanke.
OERHÖRT VIKTIGT ATT ETIKEN HÅLLS HÖGT VAD DET GÄLLER AVSKJUTNINGENS INRIKTNING OCH VAL AV JAKTMETOD!

Även om det SKA fällas mycket vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-04 2020-05-04