April -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

Vi börjar nu närma oss en period då en mer aktiv jaktperiod av vildsvinen kan vara nödvändig. Tidig vår kan ge uppbökade vallar och snart börjar man med vårsådden som kan få skador från bökande vildsvin. Från och med 16 april är återigen alla vildsvin lovliga förutom kultingförande sugga.

Stammens status:
Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut.  I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande. 

Födotillgång:
Vintern har inte varit extrem gällande snö och kyla och vildsvinen bör därför haft goda förutsättningar att klara den bra.  Våren har nu kommit och vi har haft en varm period. Kultingöverlevnaden bör därmed vara hög.

Kullstorlek:
Kullarna anses vara normalstora eller något större.
Huvudföryngringsperiod: De flesta kullarna är nu födda men det finns också dräktiga suggor i markerna som kommer födda i närtid.

Skadebild:
Höstsådder och vallar har på en del håll fått skador. Detta är en tid då vallar kan bökas upp, framförallt vid blött väderlek. Både vallar och höstsådder är därför värda extra besök för att motverka skador. När vårgrödorna börjar sås gäller det även att hålla koll på dessa. Framförallt brukar det vara kritiskt innan den sådda grödan gror.

Prognos:
Då det är högt antal kullar och i vissa områden stora kullar gäller det att vara observant på vildsvinsstammens utveckling och vid behov höja jakttrycket. Lägg framförallt jakttryck på årsgris. Då vi är mitt inne i huvudföryngringsperioden gäller det att vara ytterst försiktig med hondjur så de inte har dragna spenar. Suggor som nyss fött kultingar lämnar ofta dessa i boet och går ensamma. Förutom jakt för att förebygga skador går det fortfarande att hålla ett hårt jakttryck på åtlar. Då grödorna börjar sås kan det vara bra att låta vildsvinen få mer av en fristad i skogen och lägga jakttrycket på skadekänsliga grödor. Då våren nu gjort sitt antågande bör man inte utfodra vildsvin i stödjande syfte.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-08 2019-08-12