April 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2020

Våren är nu här och därmed går vi in i ett nytt skede gällande förvaltningen. Vårbruket är i startgroparna och snart gäller det att öka bevakningen över åkermarken. Från många håll rapporteras det redan om hög reproduktion med många kultingar i markerna. Är man i denna situation lär det behövas en hög avskjutning om målet är att stabilisera stammen. Fram till 15 april är endast årsgrisar tillåtna att jaga.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas ökar stammen. Med tanke på den milda vintern och rapporter om många kultingar finns det förutsättningar för en god föryngring under våren.

Huvudföryngringsperiod
Allt fler rapporter kommer in om randiga kultingar. Vi kan nog därför räkna med en tidig huvudföryngringsperiod i år. På många håll upplevs dessutom kullarna som något större än normalt.

Födotillgång
Vintern har varit mycket gynnsam för vildsvinen utan långvarig snö eller tjäle och förutsättningar för att hitta gott om föda. Nu när våren är här finns det gott om föda för vildsvinen. Stödjande utfodring bör därför inte användas.

Skadebild:
Sett till skador har de blöta och milda vintern som varit vart negativt för skadebilden. Vallar har utsatts för mer bökskador än normalt under denna tid på året. Nu börjar snart vårsådden och dessa kan då utsättas för skador. Ofta är risken störst just efter sådden så att bevaka fälten extra under denna period rekommenderas.

Rekommendation:
Under denna period kan det fortsatt vara effektivt att jaga på åtlar. När vårbruket drar igång och man vill hålla vildsvinen ifrån åkermarken kan det dock vara bra att låta vildsvinen få mer av en fristad i skogen. Åtminstone i områden där man upplever problem på åkermarken. Inrikta där istället insatserna mot att skydda grödorna. Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-07 2020-04-07