Aug -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Aug -19

Mjölkmognaden i spannmålet är nu i stort sett över på många ställen men fortfarande kan det vara högt tryck från vildsvin i produktionsgrödorna och det gäller därför att fortfarande hålla ett högt jakttryck på fälten fram till att grödorna tröskas.

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Var dock uppmärksam på att det fortfarande kan förekomma nyfödda kullar på vissa platser.

Kullstorlek:
Normal storlek eller något större. 

Födotillgång
Denna tid på året finns det överskott av mat för vildsvinen både i skogen och på våra fält. Jakten bör fram till grödorna tröskas koncentreras till produktionsfälten.

Skadebild:
På många håll har det varit en hel del problem med vildsvin i spannmålet. Jakten har i år också varit svårare än vanligt då det varit goda skördar och spannmålen växt sig hög vilket försvårar jaktutövandet. Havre och vete är ofta begärligt fram till skörd även om det är kring mjölkmognaden som vildsvinen är allra svårast att skrämma. Fortsatt jakt/tillsyn krävs därför ända fram till skörd. Denna tid blir dessutom andra grödor som majs allt mer attraktiva.


Prognos 

Fortsatt hög skadeproblematik fram till grödorna skördas.

Rekommendation:

Rekommendationen denna tid på året är att bedriva en intensiv jakt i växande gröda och låta vildsvinen få en fristad i skogen där de inte ställer till problem. Även vid jakt i växande gröda gäller givetvis hög etik och då det kan vara svårt att avgöra kön och ålder på vildsvinen. Ett bra knep kan vara att låta dem passera öppna ytor så man kan se så de inte följs av kultingar. Så länge man rör sig rätt i vind kan man ofta komma väldigt nära vildsvinen då de födosöker i grödorna. Man har numera vidare möjligheten att använda rörlig belysning samt bildförstärkare och dessutom med vissa restrektioner termiska sikten vid jakten på vildsvin. Tidigare krävdes tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Dessa hjälpmedel är en god hjälp vid jakt i gröda men tänk alltid på säkerheten som kulfång och fritt skottfält.

En åtgärd som kan hjälpa till att hålla vildsvinen borta från gröda kan vara att nyttja avledande utfodring. Vi avråder dock från rotfrukter och i synnerhet sockerbetor. För att få en effekt där vildsvinen nyttjar den avledande utfodringen så krävs ofta jakt och skrämsel på de mer begärliga växande grödorna. En ren stödjande utfodring avråder vi från vid denna tid på året. Behöver man hjälp med jakt och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-08-12 2019-08-12