Augusti 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2020

Mjölkmognaden i spannmålet har nu passerat sin topp men kan ändå locka vildsvinen fram till att de tröskas. När spannmålet tröskas kan vildsvinen istället nyttja andra grödor i större utsträckning så det gäller därför att fortfarande hålla ett högt jakttryck på fälten ett tag framöver.

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Var dock uppmärksam på att det även vid denna tid kan finnas nyfödda kullar på vissa platser.

Kullstorlek:
Normal storlek eller något större. 

Födotillgång
Denna tid på året finns det överskott av mat för vildsvinen både i skogen och på våra fält. Jakten bör fram till grödorna tröskas koncentreras till produktionsfälten.

Skadebild:
På många håll har det rapporterats om problem med vildsvin i produktionsgrödor. Havre och vete är ofta begärligt fram till skörd även om det är kring mjölkmognaden som vildsvinen är allra svårast att skrämma. Fortsatt jakt/tillsyn krävs därför ända fram till skörd. Denna tid blir dessutom andra grödor som majs allt mer attraktiva.

Prognos 

Fortsatt hög skadeproblematik fram till grödorna skördas.

Rekommendation:

Rekommendationen denna tid på året är att bedriva en intensiv jakt i växande gröda och låta vildsvinen få en fristad i skogen där de inte ställer till problem. Vid denna tid på året då kvällarna börjar bli mörkare igen är rörlig belysning samt bildförstärkare viktiga hjälpmedelvid jakten på vildsvin. Nyttja gärna detta för säkrare skott och bättre förutsättningar att välja ut rätt individer. Tänk vidare alltid på säkerheten som kulfång och fritt skottfält vilket kan vara svårt på jordbruksmark i mörker.

En åtgärd som kan hjälpa till att hålla vildsvinen borta från gröda kan vara att nyttja avledande utfodring. Vi avråder dock från rotfrukter och i synnerhet sockerbetor. För att få en effekt där vildsvinen nyttjar den avledande utfodringen så krävs ofta jakt och skrämsel på de mer begärliga växande grödorna. En ren stödjande utfodring avråder vi från vid denna tid på året. Behöver man hjälp med jakt och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-12 2020-08-12