Augusti 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2021

Den tid då vildsvinen är som mest aktiva i spannmålet börjar nu närma sig sitt slut då mjölkmognaden snart är över. På en del håll i länet har det rapporterats om mycket vildsvin i grödorna medan det på andra platser upplevts som lugnare än vanligt.  Fortfarande finns det dock mycket attraktiv mat på fälten för vildsvinen så det gäller att fortfarande hålla ett högt jakttryck på fälten ett tag framöver.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs av de flesta som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Var dock uppmärksam på att det även vid denna tid kan finnas nyfödda kullar på vissa platser.

Kullstorlek:
Kullarna upplevs som normalstora eller något mindre än normalt. Upplevs också att det finns en del suggor utan kultingar, vilket kan vara ett resultat av den kärva våren. Detta gör dock att ombrunstning kan ha skett så det kommer enstaka nya kullar under hösten. 

Födotillgång
Denna tid på året finns det överskott av mat för vildsvinen både i skogen och på våra fält. Jakten bör fram till grödorna tröskas koncentreras till produktionsfälten.

Skadebild:
På många håll har det rapporterats om problem med vildsvin i produktionsgrödor. Havre och vete är ofta begärligt fram till skörd även om det är kring mjölkmognaden som vildsvinen är allra svårast att skrämma. Fortsatt jakt/tillsyn krävs därför ända fram till skörd. Denna tid blir dessutom andra grödor som majs allt mer attraktiva.

Prognos 
Fortsatt hög skadeproblematik fram till grödorna skördas.

Rekommendation:
Rekommendationen denna tid på året är att bedriva en intensiv jakt i växande gröda och låta vildsvinen få en fristad i skogen där de inte ställer till problem. Vid denna tid på året då kvällarna börjar bli mörkare igen är rörlig belysning samt bildförstärkare viktiga hjälpmedelvid jakten på vildsvin. Nyttja gärna detta för säkrare skott och bättre förutsättningar att välja ut rätt individer. Tänk vidare alltid på säkerheten som kulfång och fritt skottfält vilket kan vara svårt på jordbruksmark i mörker.

En åtgärd som kan hjälpa till att hålla vildsvinen borta från gröda kan vara att nyttja avledande utfodring. Vi avråder dock från rotfrukter och i synnerhet sockerbetor. För att få en effekt där vildsvinen nyttjar den avledande utfodringen så krävs ofta jakt och skrämsel på de mer begärliga växande grödorna. En ren stödjande utfodring avråder vi från vid denna tid på året. Behöver man hjälp med jakt och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-08-31 2021-08-31