December -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -19

Högsäsongen för jakt på vildsvin, inte minst med hund fortsätter. Vill man bedriva drevjakt eller åteljakt på vildsvin så är det en bra tid på året men det kan snart börja var dags att vara extra försiktig med vuxna hondjur då kullar kan födas tidigt. Samtidigt är det en period som ofta är lugnare vad det gäller skador på jordbruksmarken nu när årets grödor är skördade.

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes ifjol under mars och april. Det kan dock finnas suggor som föder tidigt varför det redan nu är viktigt att vara observant.

Födotillgång
Än så länge är det med undantag för kortare perioder varit milt väder. Vildsvinen har därmed bra förutsättningar för att hitta gott om föda. Blir det kallt väder med tjäle och snö kan de få en betydligt tuffare period.

Skadebild:
Sett till skador kan det blöta och milda vädret som varit under en längre period vara negativt för kadebilden. Detta gör att vallar och liknande marker kan utsättas för bökskador vilket man bör vara observant på. Om det blir kallare väder och marken fryser brukar dessa problem upphöra i stor utsträckning.

Rekommendation:
Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. Samtidigt är detta en period där hundjakt nyttjas i hög utsträckning. Här gäller det som vid all annan jakt att hålla en hög etik och använda hundar som är lämpliga för ändamålet. Hundar som är för närgågna och kan bita vildsvin skall ej användas utan munkorg.

Inrikta helst jakten på yngre vildsvin men om målsättningen är att minska stammen måste man även skjuta hondjur. Denna tid på året är då en lämplig period men ju längre tiden går mot nyåret ju större blir risken att kulingar har hunnits föda. Kolla därför alltid noggrant efter spendragna suggor.
Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.nu där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-06 2019-12-06