Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2021

Vinter och kyla har nu gjort sitt intåg och vi har en ganska lugn period vad det gäller skador. Vid denna tid dominerar jakt med hund och vid åtelplatser. Viss försiktighet behöver man redan nu ha då enstaka tidiga vildsvinsföryngringar rapporterats

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller på sina håll något minskande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka. Flera milda och snöfattiga vintrar har gynnat vildsvinsstammen.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes ifjol under mars och april. Då det rådde kallt, fuktigt väder vid denna tid verkar många kultingar förolyckats och det upplevs som det därför är sämre med årsgrisar än normalt.  Det finns en hel del rapporter om små randiga kultingar som fötts under hösten.

Kullstorlek:
Det är ånnu för tidigt att säga något om årets föryngring.

Födotillgång
När det nu blivit kallare väder och på en del områden snö får vildsvinen det svårare att hitta mat. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.

Skadebild:
Årstiden i kombination med frusen mark brukar göra att det blir mindre skador på åkermarker. Under framförallt mildare perioder är det dock bra att hålla ett extra öga på växande grödor och vallar. 

Rekommendation:
Hundjakten är nu intensiv och vildsvinen besöker åtlar regelbundet. Detta kan därför vara en bra period att bedriva intensiv jakt om man vill minska stammen. För att minska stammen krävs avskjutning av hondjur och då är åteljakten ett utmärkt alternativ. Här får man får goda chanser att studera djuren och välja rätt individ. Man kan då på ett säkert sätt utesluta spendragna suggor. Extra försiktighet krävs denna säsong då fler randiga kultingar under hösten rapporterats jämfört med normalåret. Dessutom börjar det komma enstaka rapporter om nyfödda kultingar. Vid hundjakten gäller det som vid all annan jakt att hålla en hög etik och använda hundar som är lämpliga för ändamålet. Hundar som är för närgångna och kan bita vildsvin skall ej användas utan munkorg.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-01-20 2022-01-20