Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Februari är en månad då det brukar bli få skador på jordbruksmarken. Tjälen som nu råder gör dessutom att åkermarken blir mindre attraktiv och födosöket sker främst i skogsmark. Viktigt att komma ihåg är att hundar som jagar vildsvin inte får användas under jakt efter sista januari och att stor försiktighet nu krävs gällande hondjur då många kultingar börjar dyka upp i markerna.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut.  I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande. 

Födotillgång: Vintern har fram till senaste veckorna varit mild vilket gett vildsvinen goda förutsättningar att hitta föda. Den nu kallare perioden med tjäle och snö kan göra att fodertillgången blir mer begränsad men fortsatt inte bör vara något större problem för vildsvinen.  Vildsvinen som vintertid utfodras i utfodras i stödjande syfte bör utfodras med ensilage alternativt spannmål. Svenska jägareförbundet avråder utfodring med sockerbetor.

Skadebild: Det nu kyligare vädret gör troligen att skadeomfattningen närmaste tiden kommer vara begränsad.

Prognos: Allt fler kullar med kultingar rapporteras runt om i länet. En kall vinter kommande månad kan därför slå hårt mot föryngringarna. Detta kan då vidare ge ombrunstningar senare under våren hos de suggor som förlorar sina avkommor. 

Rekommendation: Hundsäsongen för vildsvinsjakt är nu avslutad. Älgjakt med lösshund får fortsatt bedrivas men tänk då på att hunden skall vara vildsvinsren.  Vidare är det från 15 februari fredningstid för vildsvin bortsett från årsgrisar. Om jakt på hondjur bedrivs r det nu av högsta vikt att kontrollera så att det inte rör sig om spendragna suggor. De första veckorna lämnar suggorna ofta kultingarna i boet och födosöker på egen hand. Ensamma djur kan därför mycket väl vara suggor med kultingar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-05 2019-08-12