Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Jaktsäsongen med hund är nu avslutad och vi börjar komma in i perioden då vildsvinens föryngringar sker. Denna tid på året är det effektivt att jaga vildsvinen på åtlar men det gäller att vara extra försiktig så inte kultingförande sugga skjuts. Vidare är från 15 februari alla vildsvin utom årsgris fredade i två månader.

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka. Med tanke på den milda vintern finns det förutsättningar för en god föryngring under våren.

Huvudföryngringsperiod
Rapporter om enstaka nyfödda kultingar har inkommit och det ser ut att kunna bli många tidiga födslar denna säsong.


Födotillgång
Än så länge har det med undantag för kortare perioder varit milt väder. Vildsvinen har därmed bra förutsättningar för att hitta gott om föda. Blir det kallt väder med tjäle och snö kan de få en betydligt tuffare period. Detta kan då drabba nyfödda kullar hårt vilket i sin tur i sådana fall kan leda till ombrunstningar senare under våren.

Skadebild:
Sett till skador har det blöta och milda vädret som varit under en längre period vara negativt för skadebilden. Vallar och liknande grödor har utsatts för mer bökskador än normalt under denna tid på året.

Rekommendation:

Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. I den period vi nu går in i gäller det dock att vara mycket försiktig och noggrant studera hondjur så de inte är spendragna. Från 15 februari får dessutom endast årsgrisar skjutas. Vill man ha ett hårt jakttryck på vildsvinsstammen kan man dock jaga årsgris även under perioden då övriga vildsvin är fredade.

Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-05 2020-02-05