Februari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2021

Hundjakten är sedan sista januari slut för säsongen och från och med 15 februari är det endast årsgrisar som är tillåtna för jakt två månader framöver. Anledningen till uppehållet i jakttiden är givetvis att de flesta suggor får kultingar under denna period och det är därmed extra viktigt att noggrant kontrollera så inget spendraget hondjur fälls. Det har under en period varit ordentlig kyla och snö och våra vilda djur har därmed en tuff tillvaro ute i naturen.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden närmar sig men än så länge är det få rapporter om nyfödda kultingar. De som födds redan nu kan få det kämpigt att överleva i vinterkylan även om kombinationen regn och kyla ofta är det mest problematiska.

Födotillgång
Nuvarande förhållanden med snö och ordentlig kyla som börjar ge tjäle ger vildsvinen problem med födotillgången. Långvariga perioder med denna väderlek kan ha stor påverkan på framförallt yngre djur. Vid sådana här förhållanden anser Jägareförbundet att man kan ge vildsvinen en stödjande utfodring. Vi anser dock att man skall hålla sig ifrån rotfrukter och då speciellt sockerbetor.

Skadebild:
I de förhållanden som råder just nu brukar jordbruksmarkerna inte utsättas för skador i någon stor omfattning.  

Rekommendation:
Har man som målsättning att minska stammen är åteljakt vid denna tid en effektiv jaktmetod. Det är också då det är väldigt viktigt att kunna studera vildsvinen noggrant så ingen kultingförande sugga skjuts. Ofta kan ensamma djur tas för galtar men kom ihåg att i samband med födsel går ofta suggorna solitärt under ett par veckors tid.  Från 15 februari är endast årsgrisar lovliga men återigen där stammen behöver minskas kan ett jakttryck på dessa på åtlarna vara en bra idé kommande månader.

Är det någon gång vildsvinen behöver stöd så är det nu i kylan. Stödutfodring är därför lämplig vid denna tid då vildsvinen har svårt att hitta föda. Ensilage gärna av spannmål rekommenderas för vildsvinen om man vill hjälpa dem. Som redan nämnts bör man undvika rotfrukter.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-02-10 2021-02-10