Januari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Få skador har rapporterats under senaste tiden. Det nu kyligare vädret gör sannolikt att skadebilden närmaste tiden kommer vara begränsad. Fler och fler rapporter kommer redan nu om tidigt födda kultingar vilket gör att man bör vara försiktig inte minst vid hundanvändning.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut.  I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande.

Födotillgång:
Vintern har fram till senaste veckorna varit mild vilket gett vildsvinen goda förutsättningar att hitta föda. Den nu kallare perioden med tjäle och snö kan göra att fodertillgången blir betydligt mer begränsad.  Vildsvinen som vintertid utfodras i utfodras i stödjande syfte bör utfodras med ensilage alternativt spannmål. Svenska jägareförbundet avråder utfodring med sockerbetor.

Skadebild: Det nu kyligare vädret gör troligen att skadeomfattningen närmaste tiden kommer vara begränsad.

Prognos: Många tidigt födda kultingar har rapporterats. En kall vinter kommande månad kan därför slå hårt mot föryngringarna. Detta kan då vidare ge ombrunstningar senare under våren hos de suggor som förlorar sina avkommor. 

Rekommendation: Jaktsäsongen är fortfarande i full gång och en stor del av den jakt som bedrivs är med hund. Försiktighet krävs här då det nu börjar finnas små kultingar i markerna. Dessutom så är det också viktigt att alltid sätta etiken i första rummet. Hundar med för aggressivt arbetssätt skall alltid bära munkorg. Tänk vidare på stor försiktighet innan man avlossar skott mot hondjur så att dessa ej har dragna spenar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-14 2019-08-12