Januari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2020

Vintern har så här långt varit mycket mild och gett vildsvinen goda förutsättningar att finna föda. Det milda blöta vädret gör också att det kan vara nödvändigt att vara extra uppmärksam på bökskador i vallodlingar.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
Ännu har vi inte nåtts av rapporter om nyfödda kultingar men suggor och gyltor bär nu foster i olika stadier. De första kullarna lär föddas inom kort.

Födotillgång
Än så länge har det med undantag för kortare perioder varit milt väder. Vildsvinen har därmed bra förutsättningar för att hitta gott om föda. Blir det kallt väder med tjäle och snö kan de få en betydligt tuffare period.

Skadebild:
Sett till skador kan det blöta och milda vädret som varit under en längre period vara negativt för skadebilden. Detta gör att vallar och liknande marker kan utsättas för bökskador vilket man bör vara observant på. Om det blir kallare väder och marken fryser brukar dessa problem upphöra i stor utsträckning.

Rekommendation:
Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. I den period vi nu går in i gäller det dock att vara mycket försiktig och noggrant studera hondjur så de inte är spendragna.
Samtidigt är detta en period där hund används i jakten i stor utsträckning. Här gäller det som vid all annan jakt att hålla en hög etik och använda hundar som är lämpliga för ändamålet. Hundar som är för närgångna och kan bita vildsvin skall ej användas utan munkorg. Tänk också på att omedelbart avbryta jakten och byta såt om man går på nyfödda kultingar i markerna.

Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.nu där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-01-14 2020-01-14