Januari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2021

Vintern har så här långt varit mild och gett vildsvinen goda förutsättningar att finna föda. Det milda blöta vädret gör att risken för bökskador i känsliga marker kan öka.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
ndast nåtts av enstaka rapporter om nyfödda kultingar men suggor och gyltor bär nu foster i olika stadier. De första kullarna lär föddas inom kort.

Födotillgång
Det milda vädret utan snö och tjäle gör att det finns gott om mat för vildsvinen i markerna.  Blir det kallt väder med tjäle och snö kan de få en betydligt tuffare period.

Skadebild:
Sett till skador kan det blöta och milda vädret som varit under en längre period vara negativt för skadebilden. Detta gör att vallar och liknande marker kan utsättas för bökskador vilket man bör vara observant på. Om det blir kallare väder och marken fryser brukar dessa problem upphöra i stor utsträckning.

Rekommendation:
Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. I den period vi nu går in i gäller det dock att vara mycket försiktig och noggrant studera hondjur så de inte är spendragna.

Vi går också in i den sista drevjaktsmånaden. Hundjakter förekommer därför i stor omfattning denna tid. Som alltid tänk på etiken och använd rätt hundar. Är hundarna för närgågna vildsvinen skall munkorg användas. Ha också i åtanke att flest skador på hundar i samband med vildsvinsjakt sker i januari. Tänk därför extra igenom vilka marker och förhållanden du släpper din hund i. 

Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och i synnerhet sockerbetor.  

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-02-05 2021-02-05