Juli -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -19

Vi går nu in i den period under året då vildsvinen ofta ställer till med störst skador. Hög uppmärksamhet är därför nödvändig på växande grödor för att snabbt kunna sätta in åtgärder.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Var dock uppmärksam på att det fortfarande kan förekomma nyfödda kullar.

Kullstorlek:
Normal storlek.

Födotillgång
Denna tid på året finns det överskott av mat för vildsvinen både i skogen och på våra fält.

Skadebild:
I takt med att spannmålet närmar sig mjölkmognad blir grödorna allt mer attraktiva för vildsvinen. Det är denna tid på året i ofta får störst skadeproblem med vildsvinen. För att motverka detta är det bra om man regelbundet kontrollerar skadebilden i sina grödor och vid problem jagar och skrämmer vildsvinen från platser där de orsakar skador. Framförallt höstsådd vete är redan mjölkmogen och havre och vårsåd vete är börjar på många platser närma sig att bli begärliga. På flera håll rapporteras det om vildsvin som frekvent besöker gröda.

Prognos
Hög skadeproblematik.

Rekommendation:
Rekommendationen denna tid på året är att bedriva en intensiv jakt i växande gröda och låta vildsvinen få en fristad i skogen där de inte ställer till problem. Framförallt är det i nutid höstsådd vete som är mest attraktiv.

Även vid spannmålsjakt gäller hög etik och då det kan vara svårt att avgöra kön och ålder på vildsvinen är det bra att låta dem passera öppna ytor så man kan se så de inte följs av kultingar. Så länge man rör sig rätt i vind kan man ofta komma väldigt nära vildsvinen då de födosöker i grödorna. Från 15 maj har man vidare möjligheten att använda rörlig belysning samt bildförstärkare och dessutom med vissa restrektioner termiska sikten vid jakten på vildsvin. Tidigare krävdes tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Dessa hjälpmedel är en god hjälp vid jakt i gröda men tänk alltid på säkerheten som kulfång och fritt skottfält.

En åtgärd som kan hjälpa till att hålla vildsvinen borta från gröda kan vara att nyttja avledande utfodring. Vi avråder dock från rotfrukter och i synnerhet sockerbetor. För att få en effekt där vildsvinen nyttjar den avledande utfodringen så krävs ofta jakt och skrämsel på de mer begärliga växande grödorna. En ren stödjande utfodring avråder vi från vid denna tid på året. Behöver man hjälp med jakt och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-07-03 2019-08-12