Juli 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2020

Spannmålen börjar nu bli mjölkmoget och höstvete är på många ställen redan väldigt attraktivt för vildsvinen. På många håll är de därför nu flitiga besökare i grödorna. Det är därför en intensiv period där man behöver bevaka fälten aktivt.

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs som något ökande mycket pga god reproduktion under våren. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas ökar stammen.

Huvudföryngringsperiod
Många kullar rapporteras. På många håll upplevs dessutom kullarna som normalstora till något större än normalt.  

Födotillgång
Denna tid har vildsvinen gott om mat både i skogen och åkermarken. Gällande jordbruksmarken är vi nu inne i den perioden under året då det krävs störst arbetsinsatser för att skydda dem mot skador.

Skadebild:
Hösådder av spannmål börjar gå i mjölkmognad nu och har stor dragningskraft på vildsvinen. Inom kort blir även övriga grödor mer attraktiva. På flera håll har det rapporterats om frekventa besök av vildsvin i grödorna.

Rekommendation:
Under denna tid är det bra att avleda vildsvinen från åkermarken och därmed låta dem få en fristad i skogen. Åtminstone i områden där man upplever problem på jordbruksgrödorna. Inrikta istället jakten på grödorna för att på så sätt försöka få dem att istället födosöka i skogen. Vid skott mot vuxna vildsvin tänk på att det i nuläget finns mycket kultingar i markerna.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Det är sedan ett år tillbaka tillåtet att använda lampa eller bildförstärkare på vapnet när man jagar nattetid i grödorna, något som gör arbetet säkrare och mindre begränsat.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-07-03 2020-07-03