Juli 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2021

Allt fler rapporter börjar nu komma in om att det börjar bli mjölk i framförallt höstvete och därmed även en del rapporter om vildsvin i spannmålet. Den kommande tiden är därför den mest intensiva perioden när man kommer till att skydda växande grödor från skador.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas ökar stammen.

Huvudföryngringsperiod
Årets kullar anses på de flesta håll vara normalstora och majoriteten föddes feb-mars. Enstaka rapporter om mindre kultingar som fötts sent förekommer dock.

Födotillgång
Denna tid har vildsvinen gott om mat både i skogen och åkermarken. Gällande jordbruksmarken är vi nu inne i den perioden under året då det krävs störst arbetsinsatser för att skydda dem mot skador.

Skadebild:
Hösådder av spannmål börjar gå i mjölkmognad nu och har stor dragningskraft på vildsvinen. Inom kort blir även övriga grödor mer attraktiva. På flera håll har det rapporterats om frekventa besök av vildsvin i grödorna. Det gäller därför under denna tid att vara flitig i fält och hålla koll efter vildsvin och spår efter dem i grödorna. Observerar man dem i spannmål så är de med stor sanolikhet på samma ställe kommande nätter om de inte blivit störda.

Rekommendation:
Under denna tid är det en bra strategi att försöka avleda vildsvinen från åkermarken och låta dem ha en fristad i skogsmarken. Åtminstone i områden där man upplever problem på jordbruksgrödorna. Koncentrera jaktinsatserna på grödorna för att på så sätt skrämma vildsvinen och ”tvinga” dem att istället födosöka i skogen. Vid skott mot vuxna vildsvin tänk på att det i nuläget finns små kultingar i markerna. Det är svårt att observera kultingar i den höga vegetationen så här krävs försiktighet. Generellt är det höstvete som i nuläget är mest utsatt men det dröjer inte innan det även går mjölk i havren. 

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Det är sedan ett år tillbaka tillåtet att använda lampa eller bildförstärkare på vapnet när man jagar nattetid i grödorna, något som gör arbetet säkrare och mindre begränsat.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-02 2021-07-02