Juni -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -19

Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed en mer intensiv period gällande skyddande av grödor. Första halvan av juni börjar vara en lugn period, men ju närmare vi kommer mognad av grödorna och spannmålet börjar få ax ju mer bevakning kan krävas.

Om du behöver hjälp att bevaka dina grödor där det uppstått skador tveka då inte att använda vår nya tjänst vildsvinshjalp.nu.

Stammens status:
Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut.  I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande. 

Födotillgång:
Födotillgången är vid denna tid mycket god. Jägareförbundet avråder därför att man vid denna tid från att man använder sig av någon form av stödjande utfodring. Däremot kan avledande utfodring samt åtlar givetvis vara ett bra hjälpmedel inom förvaltningen.

Kullstorlek:
Kullarna anses vara normalstora eller något större.
Huvudföryngringsperiod: De flesta kullarna föddes mars-april men enstaka kullar kan fortfarande föddas vid denna tid varför stor försiktighet skall vidtas vid skott mot hondjur. 

Skadebild:
Senaste tiden har varit lugn gällande rapporterade skador. Grödorna växer nu för fullt och då spannmålet börjar få ax brukar vildsvinen kunna börja besöka framförallt vete och havreåkrarna mer frekvent. Rekommendationen är därför att hålla koll på grödornas tillväxt och aktivt vara ute och kontrollera skadebilden. På detta sätt kan man snabbt sätt in åtgärder där det behövs. Från och med 15 maj har det skett förenklingar i regelverket så det är nu möjligt att använda rörlig belysning vid jakt i skadad gröda utan tillstånd. Något som underlättar jakten då vildsvinen ofta inte kommer ut förrän efter skymningen. Lägg framförallt jakttrycket på yngre djur då de äldre ofta har ett skyggare beteende och vållar mindre skador. 

Vi vill också passa på att flagga för att kontakta SVA om man hittar självdöda vildsvin. Afrikansk svinpest finns i våra grannländer och skulle vi få in denna mycket smittsamma sjukdom i Sverige gäller det att agera snabbt. Att hjälpa till i övervakningen och rapportera sjuka eller döda vildsvin är därför viktigt. Mer info kan ni hitta här: https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-06-04 2019-08-12