Juni 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Grödorna växer nu för fullt och även om det just nu är en något lugnare period gällande skador på åkermarken så närmar vi oss snabbt att spannmålet får sina ax. I och med detta inleds den mest intensiva perioden under året då det gäller att bevaka fälten då de ofta blir mycket attraktiva för vildsvinen.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som något ökande mycket pga god reproduktion under våren. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas ökar stammen.

Huvudföryngringsperiod
Det kommer in många rapporter om randiga kultingar. På många håll upplevs dessutom kullarna som normalstora till något större än normalt.  

Födotillgång
Denna tid har vildsvinen gott om mat både i skogen och åkermarken. Ju närmare mognad våra grödor på åkermarken kommer ju attraktivare blir de som föda för vildsvinen.

Skadebild:
I samband med sådden rapporterades problem med vildsvin och skador i åkermarken från ett flertal platser. Detta har nu lugnat sig men  ju närmare vi kommer mognad på åkergrödorna ju flitigare besökare brukar vildsvinen bli i dessa marker. Regelbundna kontroller framöver är att rekommendera så man kan sätta in åtgärder om man ser att vildsvinen börjar komma ut i grödorna frekvent.

Rekommendation:
Under denna tid är det bra att avleda vildsvinen från åkermarken och därmed låta dem få en fristad i skogen. Åtminstone i områden där man upplever problem på åkermarken. Inrikta istället jakten på åkermarken för att försöka få dem att istället födosöka i skogen. Vuxna vildsvin är nu tillåtet att skjuta men inrikta främst jakten på årsgrisar då det i nuleäget finns mycket kultingar i markerna.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Det är sedan ett år tillbaka tillåtet att använda lampa eller bildförstärkare på vapnet när man jagar nattetid i grödorna, något som gör arbetet säkrare och mindre begränsat.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-01 2020-06-01