Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Vårens sådd är nu i stort sett avslutat. Under och precis efter sådden upplevde man i år större aktivitet från vildsvin jämfört med föregående år. Här är bästa skyddet en aktiv jakt under perioden då fälten är attraktiva för vildsvinen samtidigt som de får vara ifred i skogsmarken.

När grödorna kommit upp ur marken minskar ofta problemen även om en fortsatt regelbunden översyn är att rekommendera.  Om du är lantbrukare som har problem med skador på dina grödor, tveka inte att be om hjälp på vår nya tjänst www.vildsvinshjalp.nu.

Stammens status:
Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut.  I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande. 

Födotillgång:
Födotillgången är vid denna tid god. Jägareförbundet avråder vid denna tid från att man använder stödjande utfodring. Däremot kan avledande utfodring samt åtlar givetvis vara ett bra hjälpmedel inom förvaltningen.

Kullstorlek:
Kullarna anses vara normalstora eller något större.

Huvudföryngringsperiod:
De flesta kullarna är nu födda men någon enstaka sugga kan fortfarande vara dräktig.

Skadebild:
De flesta marker är nu sådda och utsädet har börjat gro. Ofta är den värsta faran för skador därmed för tillfället över då det brukar vara de första dagarna efter sådd som är värst utsatta. På en del platser har det efter sådden uppkommit större skador jämfört med de senaste åren. Även under fortsättningen av våren är det bra att hålla koll på brukade åkrar och betesmarker då det lokalt kan uppkomma skador. Om du är lantbrukare som har problem med skador på dina grödor, tveka inte att be om hjälp på vår nya tjänst www.vildsvinshjalp.nu
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-06 2019-08-12