Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

De flesta grödor är nu sådda och det har under perioden med sådd rapporterats om problem på flera håll i länet. Ofta lugnar det snabbt ner sig när grödorna börjar att gro men till exempel ärtor kan fortfarande vara värt att ha extra koll på.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas ökar stammen. Med tanke på den milda vintern och rapporter om många kultingar finns det förutsättningar för en god föryngring under våren.

Huvudföryngringsperiod
Det kommer in många rapporter om randiga kultingar. På många håll upplevs dessutom kullarna som normalstora till något större än normalt.

Födotillgång
Nu när våren är här och allt börjar växa i naturen så är födotillgången god för vildsvinen. Stödutfodring av vildsvin denna tid på årets avrådes.

Skadebild:
I samband med sådden har det från flera håll rapporterats om vildsvin som ställt till det på åkermarken. Här gäller det att i samband med sådden och någon vecka framåt ha god bevakning över grödorna. Oftast avtar aktiviteten i samband med att fröna gror. Samtidigt är regelbundna kontroller framöver att rekommendera så man kan sätta in åtgärder om bökandet fortsätter.

Rekommendation:
Under denna tid är det bra att avleda vildsvinen från åkermarken och därmed låta dem få en fristad i skogen. Åtminstone i områden där man upplever problem på åkermarken. Inrikta jakten framförallt till grödorna. Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad.

Det är sedan ett år tillbaka tillåtet att använda lampa eller bildförstärkare på vapnet när man jagar nattetid i grödorna, något som gör arbetet säkrare och mindre begränsat. Var alltid noggrann och kontrollera så det inte är spendragna suggor, det finns som sagt gott om kultingar i markerna. Redan nu kan det också vara bra att börja med en strategi för försommaren. Detta genom att kolla vilka grödor som finns på vilka fält och vart vildsvinen troligen först kommer dyka upp på försommaren när spannmålet får ax. Ofta är höstvete det som först lockar vildsvinen.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-04 2020-05-04