Maj 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2021

Stor del av vårbruket är nu avklarat även om inta alla grödor är i marken ännu.  På flera håll har det rapporterats om skador strax efter sådd och på en del håll har det även varit problem med vallar.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas ökar stammen. På flera håll upplever man att det är färre kultingar än normalt vilket kan ha och göra med den kalla period som inföll under perioden då tidiga födslar kan förekomma. 

Huvudföryngringsperiod
Rapporter om en hel del randiga kultingar i nuläget. Majoriteten av kullarna är sannolikt födda mars-april. Kuillstorlekarna upplevs i år som normala till mindre än normalt.

Födotillgång
Våren har varit kall och sen. Vi går nu in i en varmare period med en del regn. Det finns därmed mycket mat för vildsvinen både i skogen och på jordbruksmarker. Stödutfodring av vildsvin denna tid på årets avrådes.  

Skadebild:
I samband med sådden har det från flera håll rapporterats om bökande vildsvin. Här gäller det att i samband med sådden och någon vecka framåt ha god bevakning över grödorna. Oftast avtar aktiviteten i samband med att fröna gror. Samtidigt är regelbundna kontroller framöver att rekommendera så man kan sätta in åtgärder om bökandet fortsätter. Även vallar och höstsådder kan vid denna tid behöva extra uppmärksamhet.

Rekommendation:
Under denna tid är det bra att avleda vildsvinen från åkermarken om de ställer till problem Att låta dem få få födosöka ifred i skogsmarken samtidigt som man sätter jakttryck på dem på åkermarken kan göra stor nytta. Inrikta jakten framförallt till  grödorna. Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Var alltid noggrann och kontrollera så det inte är spendragna suggor, det finns som sagt gott om kultingar i markerna. Redan nu kan det också vara bra att börja med en strategi för försommaren. Detta genom att kolla vilka grödor som finns på vilka fält och vart vildsvinen troligen först kommer dyka upp på försommaren när spannmålet får ax.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-05-10 2021-05-10