Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Våren börjar nu närma sig även om vintern ännu inte riktigt vill ge med sig. Tidig vår när tjälen går ur marken kan orsaka problem på vallar och höstsådda grödor. Det är vidare viktigt att komma ihåg att det fram till 15 april endast är årsgrisar som man enligt jakttidtabellen får jaga.

Stammens status:
Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut. I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande.

Födotillgång:
Vintern har inte varit extrem gällande snö och kyla och vildsvinen bör därför haft goda förutsättningar att klara den bra. Det som kan ställa till problem för vildsvinen är det varierande väderläge som vi ha nu med kyla och mycket nederbörd om vart annat. Detta kan göra att små kultingar får svårt att klara sig.

Skadebild:
Extra observans på vallar och höstsådder där problem lokalt kan uppstå. I nuläget finns enstaka rapporter om mer omfattande bök i jordbruksmark.

Prognos:
Många tidigt födda kultingar har rapporterats. Hur den nuvarande väderleken påverkar tidigt födda kullar och blir viktigt att följa under våren. Mars är en månad då en hög andel av kultingarna födds så stor försiktighet måste gälla även vid jakt på mindre hondjur.

Rekommendation:
Vi är nu inne i den period på året då endast årsgrisar får jagas. Om målsättningen är at minska stammen kan åteljakt vid denna tid vara effktiv. Men återigen så gäller stor försiktighet gällande alla hondjur. Även årsgrisar kan ha små kultingar som ligger kvar i boet. Kolla alltid efter dragna spenar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-08 2019-08-12