Mars 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2020

Vintern fortsätter att vara gynnsam för vildsvinen vilket gör att de sannolikt gör att de är i god kondition. En hel del kullar med kultingar rapporteras runt om i länet. Med tanke på den milda vintern och att det redan ses många kullar lär det behövas en hög avskjutning om målet är att stabilisera stammen. Fram till 15 april är endast årsgrisar tillåtna att jaga.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka. Med tanke på den milda vintern finns det förutsättningar för en god föryngring under våren.

Huvudföryngringsperiod
Allt fler rapporter kommer in om randiga kultingar. Vi kan nog därför räkna med en tidig huvudföryngringsperiod i år.

Födotillgång
Vintern har varit mycket gynnsam för vildsvinen utan långvarig snö eller tjäle och förutsättningar för att hitta gott om föda. Blir det kallt väder med tjäle och snö kan de få en betydligt tuffare period. Detta kan då drabba nyfödda kullar hårt vilket i sin tur i sådana fall kan leda till ombrunstningar senare under våren.

Skadebild:
Sett till skador har det blöta och milda vädret som varit under en längre period vara negativt för skadebilden. Vallar har utsatts för mer bökskador än normalt under denna tid på året. I dessa områden kan det därför vara viktigt att vid behov bedriva en aktiv jakt.

Rekommendation:
Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. I den period vi är nu är endast årsgrisar tillåtna att jaga men att ha en hög avskjutning på dessa rekommenderas om man inte vill se en ökning av stammen. Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring.

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst www.vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-04 2020-03-04