November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

November är en månad då mycket jakt bedrivs. Vill man bedriva drevjakt eller åteljakt på vildsvin så är det en bra tid på året. Samtidigt är det en period som ofta är lugnare vad det gäller skador på jordbruksmarken nu när årets grödor är skördade.

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Det kommer dock fortfarande in rapporter om randiga kultingar från en del platser.

Kullstorlek:
Normal storlek eller något större. 

Födotillgång
Våra produktionsgrödor är nu skördade vilket gör att skaderisken är mindre än föregående månader. Trots detta finns det fortfarande gott om mat i markerna åtminstone så länge inte snö och kyla anländer.
Skadebild:
Sommaren orsakade en del problem i växande gröda. Nu är grödorna skördade och jakten för att motverka skador på fält går in i en något lugnare fas. Höstsådder och vallar kan dock även vid denna tid lokalt utsättas för bökskador vilket det kan vara bra att vara uppmärksam på. Framförallt gäller detta under perioder med mycket regn då det blir lätt för vildsvinen att böka i marken.


Prognos 

Vi går nu in i en lugnare period där inte lika mycket skador. Detta kan vara en bra period att bedriva intensiv åteljakt om man behöver hålla en hög avskjutning. 
Rekommendation:

Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. Samtidigt är detta en period där hundjakt nyttjas i allt högre utsträckning. Här gäller det som vid all annan jakt att hålla en hög etik och använda hundar som är lämpliga för ändamålet. Hundar som är för närgågna och kan bita vildsvin skall ej användas utan munkorg.

Inrikta helst jakten på yngre vildsvin men om målsättningen är att minska stammen måste man även skjuta hondjur. Denna tid på året är då en lämplig period men som alltid gäller det att vara observant så att det inte rör sig om spendragna suggor.

Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor.  

Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad. Än så länge är det endast en jordbrukare i Örebro län som använt denna tjänst.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-05 2019-11-05