November -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Efter flera års tämligen stabil stam i länet, undantaget norra länsdelen som är i etableringsfasen, upplevs en ökande stam i år tack vare gynnsamma förutsättningar.

Därför bör man i områden där man tycker sig under senare år haft en lagom stor stam vara observant och öka avskjutningen främst av yngre djur för att balansera stammen om det är viljeinriktningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-12-04 2015-07-08