Oktober -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -19

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Det kommer dock fortfarande in rapporter om randiga kultingar, även om de är få.

Kullstorlek:
Normal storlek eller något större.

Födotillgång
Än så länge är det gott om foder för vildsvinen både på öppna marker och i skogen.

Skadebild:
Sommaren orsakade en del problem i växande gröda. Nu är dock huvuddelen av grödorna skördade och jakten för att motveka skador på fält går in i en något lugnare fas. Fortsatt gäller det dock att ha bevakning på den gröda som ej skördats till exempel majs. Det kan också krävas extra uppmärksamhet på höstsådder och vallar som kan bökas när det är blött i markerna.

Prognos
Fortsatt ög skadeproblematik där grödorna inte skördats eller på höstsådder.

Rekommendation:
Vi gå nu in i en period där man kan bedriva jakt i större omfattning på vildsvin i skogsmarken. Åteljakt är den effektivaste jaktmetoden om man eftersträvar att skjuta ett stort antal vildsvin. Samtidigt är det en period där hundjakt nyttjas i allt högre utsträckning. Här gäller det som vid all annan jakt att hålla en hög etik och använda hundar som är lämpliga för ändamålet. Hundar som är för närgågna och kan bita vildsvin skall ej användas utan munkorg.

Inrikta helst jakten på yngre vildsvin men om målsättningen är att minska stammen måste man även skjuta hondjur. Denna tid på året är då en lämplig period men som alltid gäller det att vara observant så att det inte rör sig om spendragna suggor.
Så länge vi har mild väderlek är inte vildsvinen i behov av någon stödjande utfodring. När kylan slår till kan man utfodra vildsvinen med mindre fodergivor men Jägareförbundet avråder från att använda rotfrukter och då framförallt sockerbetor. 
Behöver man hjälp med jakt för att skydda grödor och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som frivilligt ställer upp utan kostnad.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-10-04 2019-10-04