September -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -19

Stor del av våra produktionsgrödor är nu skördade men fortfarande finns det oskördade grödor. Det mindre utbudet kan göra att även mindre begärliga grödor kan få mer frekventa besök av vildsvinen.

Stammens status:
Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil eller något ökande. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Dock rapporteras det fortfarande om randiga kultingar i markerna varför som alltid försiktighet krävs vid skott mot hondjur.

Kullstorlek:
Normal storlek eller något större.

Födotillgång
Trots att stor del av produktionsgrödan är skördad finns det vid denna tid gott om mat för vildsvinen i markerna.

Skadebild:
På många håll har det varit en hel del problem med vildsvin i spannmålet under sensommaren. Jakten har i år också varit svårare än vanligt då det varit goda skördar och spannmålen därmed växt sig hög vilket försvårar jaktutövandet. Havre och vete är nu skördat men även andra grödor kan drabbas och inte minst där det odlas majs kan det under kommande månad bli problem. Majsen är svår att bedriva jakt i då den är hög och tät och i sådana situationer kan en öppen remsa mellan skogen och åkermarken underlätta betydligt.

Prognos
Fortsatt hög skadeproblematik i grödor som ännu inte skördats.

Rekommendation:
Rekommendationen denna tid på året är att bedriva en intensiv jakt i växande gröda och låta vildsvinen få en fristad i skogen där de inte ställer till problem. Även vid jakt i växande gröda gäller givetvis hög etik och då det kan vara svårt att avgöra kön och ålder på vildsvinen. Ett bra knep kan vara att låta dem passera öppna ytor så man kan se så de inte följs av kultingar. Så länge man rör sig rätt i vind kan man ofta komma väldigt nära vildsvinen då de födosöker i grödorna. Man har numera vidare möjligheten att använda rörlig belysning samt bildförstärkare och dessutom med vissa restrektioner termiska sikten vid jakten på vildsvin. Tidigare krävdes tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Dessa hjälpmedel är en god hjälp vid jakt i gröda men tänk alltid på säkerheten som kulfång och fritt skottfält. Det är nu dessutom tillåtet att jaga vildsvin med hund vilket kan vara effektivt inte minst om man vill skrämma dem ur växande grödor. Tänk dock på att det är svårjobbat för hundar i tät gröda varför erfarna hundar skall användas så skaderisken minimeras.

En åtgärd som kan hjälpa till att hålla vildsvinen borta från gröda kan vara att nyttja avledande utfodring. Vi avråder dock från rotfrukter och i synnerhet sockerbetor. För att få en effekt där vildsvinen nyttjar den avledande utfodringen så krävs ofta jakt och skrämsel på de mer begärliga växande grödorna. En ren stödjande utfodring avråder vi från vid denna tid på året. Behöver man hjälp med jakt och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som ställer upp utan kostnad.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-09-18 2019-09-18