Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2021

Vi börjar nu gå in i en något lugnare tid gällande bevakning av skadekänsliga grödor. Fortfarande är det dock så att en hel del grödor är oskördade som tex majs och ärtor. Där det finns risk för skador är det därmed viktigt att fortsätta ha god koll ett tag till. Vi är nu dessutom inne i en period där jakten ändrar karaktär och hundjakten får större betydelse.

Stammens status: Stammen i södra delarna av länet upplevs som stabil. I norra delarna av länet där stammen är mer i etableringsfas upplevs stammen öka. På många håll upplever man att stammen i år haft hög reproduktion.

Huvudföryngringsperiod
De flesta kullar föddes under mars och april. Dock rapporteras det fortfarande om små randiga kultingar i markerna varför som alltid försiktighet krävs vid skott mot hondjur. En del rapporter har också kommit in om dräktiga gyltor, varför vi kan förvänta oss en del randiga kultingar i markerna under hösten.

Kullstorlek:
Föryngringen anses på många håll vara lägre än genomsnittet i år. En det kultingar klarade troligen inte den kärva våren.

Födotillgång
Även om de flesta produktionsgrödorna nu är skördade finns det ännu gott om mat för vildsvinen i markerna. Någon stödjande utfodring i syfte att hjälpa vildsvinen behövs därmed inte förrän kyla och snö kommer.

Skadebild:
På många håll har det varit en hel del problem med vildsvin i produktionsgrödan under sommaren. De grödor som ännu inte är skördade kräver fortsatt bevakning.  Under hösten kan vallar vara utsatta för skador vilket kräver bevakning. Framföralt gäller detta under blötta perioder.

Rekommendation:
Hundjakten går nu in i ett mer intensivt skedde vilket kan vara effektivt inte minst om man vill skrämma vildsvin i områden där de ställer till med skador. Som alltid skall man ha en hög etik vid användning av hundar i jakten. Hundar som ger sig på vildsvin skall använda munkorg.

Har man som målsättning att minska stammen bör man fokusera att lägga jakttryck på hondjur. Som alltid krävs stor försiktighet vid jakt på hondjur så att inte kultingförande suggor skjuts. När grödorna är skördade så kan det vara en god ide att satsa mer tid på åteljakt. Här får man ofta bra förutsättningar att välja ut lämpliga djur för avskjutning.

Har man en skadeproblematik och inte har några jägare som jagar på marken rekommenderar vi vår tjänst vildvinshjälp.se där lantbrukare kan anmäla sig och sättas i kontakt med jägare som ställer upp utan kostnad.

Sist men inte minst så vill vi uppmana att man är uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin som hittas i naturen. Afrikansk svinpest som finns på flera ställen i Europa kan spridas till Sverige och för att snabbt kunna agera vid en sådan situation är SVA mycket intresserade av att få in rapporter om sjuka eller döda vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-09-01 2021-09-01