April -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

Från att enbart kultingar har varit lovliga så får alla djur jagas ifrån 16 april med undantag sugga som åtföljs av smågrisar och enbart vak- smygjakt får förekomma. Många observationer på sugga med kultingar. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Börjar avta men det kan förekomma sena kullar.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång
Goda.

Klimat:
Gynsamt.

Skadebild:
En period där problemen ökar innan grönskan kommer igång. Nysådda grödor attraktiva!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild). Gott om ekollon har gynnat reproduktionen och många samt stora kullar gör att behovet efter föda kommer att vara stort. Problem med skador på vallar och nysådda grödor kommer att öka!

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-03 2019-09-09