Augusti -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Föryngringen är i avtagande men sena kullar förekommer. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:

Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.


Huvudföryngringsperiod

Avtagande men det verkar som en del suggor har brunstat om efter den sena vintern. Därför så förekommer det en del sent födda kultingar vid denna tidpunkt.


Kullstorlek:

Normala till stora kullar.


Födotillgång

Grödorna har mognat och risk finns för att spannmålen får besök av vildsvin.


Klimat:

Varmt och torrt.


Skadebild:

En period där skadebilden ökar betydligt!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

En varm och torr period där växtligheten har avstannat och spannmålen mognat. Vildsvinen besöker spannmålsodlingen när övrig växtlighet inte är i den omfattning som normalt pga torkan.

Rekommendation:

Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.


Länstext:

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
Augusti:
Stammen är stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-06 2018-08-06