Augusti -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Vi ser en stabil population i Östergötland men med en viss variation i täthet mellan olika delar av länet. Många områden där födslarna är ngt senare än normalt.

Tillgången på föda är god. Vädret har varit gynnsamt och skadebilden har hittills varit liten men när höstgrödorna mogna så kommer skadebilden att öka. Viktigt att jakten genomförs i tidigt skede så skadorna kan minska.

Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-07 2015-11-05