Augusti 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2020

Alla djur får jagas ifrån 16 april med undantag sugga som åtföljs av smågrisar. Från 1 augusti är det även tillåtet att jaga med hund. Använd endast hundar som enbart jagar vildsvin! Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Några enstaka sena kullar kan förekomma.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång
En period där födotillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Stråsädesmognad innebära mer frekvent besök av vildsvin!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Kultingar börja bli större och som gör att behovet efter föda kommer vara stort. För att hinna med avskjutningen samt skapa skrämseleffekt för vissa områden är det redan bra att börja beskatta stammen i tidigt skede. Vuxna ensamma suggor kan ha kultingar i närheten! Var observant när vildsvin börjar besöka spannmålsodlingar! Bra om brukare meddelar jägare tidigt för att förhindra stora skador.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av platser man inte vill ha dessa och det gäller även nära vägar som ska undvikas. Satsa mer till att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-03 2020-08-03