Februari -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är igång.
Kullstorlek:
Förväntas större kullstorlek än föregående år.
Födotillgång
God, fuktigare miljö gör vallar och betesmarker mer begärliga. Vildsvinen väljer gärna åtelplatser när ekollon börjar tryta!
Klimat:
Gynnsamt. Milt.
Skadebild:
Vildsvinen börja söka nya områden för sina födosök, när områden med ekollon börja tryta. Jaga främst vildsvinen i dessa områden. Även betesmarker och vallar får besök.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt väder ger gynnsamma förhållanden. God status inför föryngringsperioden!
Rekommendation:
Denna period blir nu lättare med åteljakt när ekollon och annan föda börjar tryta. Vid riktad hundjakt efter vildsvin bör aktsamhet visas mot de kullar som fötts tidigt. Använd med fördel munkorg vid släpp.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
Februari:
Stammen verkar vara stabil till ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-02-23 2017-02-23