Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Alla djur får jagas fram till 15 februari. Viktigt att tänka på etiken och att ensam sugga kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden är i full gång.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång
En period där födotillgången är minskande.

Klimat:
Gynnsamt om milda vintern fortsätter!

Skadebild:
En period där problemen är stora och att vallarna blir besökta.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Stora och många kullar gör att behovet efter föda kommer att vara stort. Vuxna ensamma suggor kan ha kultingar i närheten!

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Hundjakten är nu avslutad och nu är åteljakt en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av platser man inte vill ha dessa och det gäller även nära vägar som ska undvikas. Satsa mer till att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-03 2020-02-03