Januari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Januari:

Stammen är ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

Stammens status:

Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet. Beräknas öka!


Huvudföryngringsperiod

Börjar snart men redan nu förekommer det nyfödda kullar.


Kullstorlek:

Troligtvis normala kullar.
Födotillgång
God, mindre med frukt och ekollon.


Klimat:

Gynnsamt.


Skadebild:

En period där problemen är mindre. Vissa vallar och betesmarker kan få problem.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Mild vinter ger gynnsamma förhållanden.

Rekommendation:

Hundjakten har varit i gång en period och det är viktigt att tänka på etiken. Jaga hellre sällan i ett område och tillsammans med grannarna för att uppnå en effektiv jakt. Flockdjur lär sig snabbt och blir svårjagade. Tänk på att suggor med kultingar är fredade. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.


Länstext:

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-22 2018-01-22