Januari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Jaktsäsongen är full gång, samt att sena kullar förekommer. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
Ny period är på gång. Det förekommer en del sent födda kultingar vid denna tidpunkt.
Kullstorlek:
Normala kullar. Gott om ekollon kan göra att det blir större kullar kommande säsong.
Födotillgång
Gott om ekollon.
Klimat:
Fortsatt milt som gynnar vildsvinen.
Skadebild:
En period där problemen är mindre.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild). Gott om ekollon gör att besöken på vallar, nysådd blir mindre besökta. Med undantag där det finns ekträd i kantzoner mot åker, vall gör att födosök efter ekollon kan innebära skador! Även åtelplatserna kan bli mindre besökta.
Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Använd hundar som enbart jagar vildsvin. På grund av sent födda kultingar i år så använd gärna munkorg på hundarna. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.
Januari:
Stammen är stabil till ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-09 2019-09-09