Januari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2021

Alla djur får jagas ifrån 16 april med undantag sugga som åtföljs av smågrisar. Från 1 augusti är det även tillåtet att jaga med hund. Använd endast hundar som enbart jagar vildsvin! Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till minskande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Några enstaka tidiga kullar kan förekomma.

Kullstorlek:
Normala kullar.

Födotillgång
En period där födotillgången är mindre god.

Klimat:

Gynnsamt.

Skadebild:
Vall och betesmarker kan få besök!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Vuxna ensamma suggor kan ha kultingar i närheten! Bra om brukare meddelar jägare tidigt för att förhindra stora skador.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av platser man inte vill ha dessa och det gäller även nära vägar som ska undvikas. Satsa mer till att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-01-04 2021-01-04