Juli -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -17

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-07-06 2017-07-06