Juli -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Föryngringen är i avtagande men sena kullar förekommer. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:

Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.


Huvudföryngringsperiod

Avtagande men det verkar som en del suggor har brunstat om efter den sena vintern. Därför så förekommer det en del sent födda kultingar vid denna tidpunkt.


Kullstorlek:

Normala till stora kullar.


Födotillgång

Den är god och värmen har gjort att växtligheten har kommit igång. En del grödor börjar mogna betydligt tidigare än normalt och risk finns för att spannmålen redan nu kan få besök av vildsvin.
Klimat:
Varmt och torrt.


Skadebild:

En period där skadebilden börjar öka betydligt!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

En varm och torr period där växtligheten har avstannat och spannmålen mognar tidigare än normalt. Förmodligen börjar vildsvinen besöka spannmålsodlingen tidigare än normalt samt att övrig växtlighet inte är i den omfattning som normalt pga torkan.

Rekommendation:

Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.


Länstext:

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.


Juli:

Stammen är stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-03 2018-07-03