Juli -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Rikta jakten mot i de begärliga grödorna och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar.

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.
Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden verkar vara över även om det finns sent födda kullar.
Kullstorlek:
Normala-Stora
Födotillgång
God, men torrt i markerna.
Klimat:
Gynnsamt. Milt och torrt
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i begärliga grödor. Jaga främst vildsvinen i fält där de gör skada.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt och torrt ger gynnsamma förhållanden. God status inför brunsten!
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
Juli:
Stammen verkar vara stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-19 2016-09-19