Juni -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Föryngringen är i avtagande men sena kullar kan finnas. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med litet undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:

Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.


Huvudföryngringsperiod

Avtagande men pga ombrunst m.m. så kan sent födda kultingar finnas under hela året.


Kullstorlek:

Normala till stora kullar.


Födotillgång

Den är god och värmen har gjort att växtligheten har kommit igång. Eventuellt kan torkan göra att födotillgången minskar.


Klimat:

Varmt och torrt.


Skadebild:

En period där skadebilden är låg!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

En varm period där växtligheten frodas och därmed gott om mat men fortsätter torkan så minskar möjligheten till bra mat.

Rekommendation:

Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda grödor/vallar. Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.


Länstext:

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.


Juni:

Stammen är stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-06-01 2018-06-01