Maj -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

Vi ser en stabil till minskande population i Östergötland men med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Många områden där födslarna är ngt senare än normalt.

Tillgången på föda är god. Vädret har varit gynnsamt och liten skadebild på vallar och betesmarker, dock en liten variation mellan olika områden.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-10 2015-11-05