Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

Alla djur jagas ifrån 16 april med undantag sugga som åtföljs av smågrisar och enbart vak- smygjakt får förekomma. Många observationer på sugga med kultingar. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Några enstaka sena kullar kan förekomma.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Födotillgång
En period där födotillgången är god.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
En period där nysådda fält kan få besök!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Kultingar börja bli större och som gör att behovet efter föda kommer att vara stort. Nysådda fält bör bevakas och tidigt skapa skrämseleffekt genom jakt. Vuxna ensamma suggor kan ha kultingar i närheten!

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av platser man inte vill ha dessa och det gäller även nära vägar som ska undvikas. Satsa mer till att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-04 2020-05-04