Mars -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Hundjakten är avslutad och föryngringen är i full gång. En försiktighet till att ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil, men med lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
Har börjat och håller på ca en månad till.
Kullstorlek:
Troligtvis normala kullar. Förutsatt att det inte blir mycket kallt resten av vintern/våren.
Födotillgång
God.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
En period där problemen börjar öka! Vissa vallar och betesmarker kan få problem.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Mild vinter ger gynnsamma förhållanden.

Rekommendation:
Hundjakten är avslutad och denna månaden gäller endast skyddsjakt på vuxna. Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda grödor/vallar. Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
Mars:
Stammen är stabil i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-03-07 2018-03-08