Mars -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

Vildsvinen börja söka nya områden för sina födosök, när områden med ekollon börja tryta. Jaga främst vildsvinen i dessa områden. Även betesmarker och vallar får besök.

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.
Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet. Beräknas öka!
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är igång.
Kullstorlek:
Större kullstorlekar än föregående år.
Födotillgång
God, fuktigare miljö gör vallar och betesmarker mer begärliga. Vildsvinen väljer gärna åtelplatser när ekollon börjar tryta!
Klimat:
Gynnsamt. Milt.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Milt väder ger gynnsamma förhållanden. God status inför föryngringsperioden!
Rekommendation:
Denna period gäller skyddsjakt vid områden där det är problem. Utmärkt tillfälle att lösa problemen genom riktad skyddsjakt på kultingar.
Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
Mars:
Stammen verkar vara stabil till ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-02 2017-03-02