November -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet med undantag av Östgötaslätten. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet. Beräknas öka!
Huvudföryngringsperiod
 Merparten av kullarna är födda. Några enstaka sena kullar förekommer.


Kullstorlek:
Större kullstorlekar än föregående år.
Födotillgång
God, gott om svamp men mindre med frukt och ekollon.


Klimat: 
Gynnsamt.
Skadebild:
En period där problemen är mindre. Vissa fält med direktsådd kan få problem.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Mild höst ger gynnsamma förhållanden.

Rekommendation:
 Hundjakten är i gång och viktigt att tänka på etiken. Jaga hellre sällan i ett område och tillsammans med grannarna för att uppnå en effektiv jakt. Flockdjur lär sig snabbt och blir svårjagade. Tänk på att suggor med kultingar är fredade. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.


Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter även inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
November:
Stammen är ökande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-06 2017-11-06