November -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Denna period är det viktigt att tänka på etiken. För att uppnå en effektiv jakt där skrämseleffekten blir stor så beskatta kultingar på den plats man vill skydda (grödor/vallar). Flockdjur lär sig snabbt och undviker platser som upplevs farliga. Beskattningen sker främst på unga individer dvs. kultingar. Använd hundar som enbart jagar vildsvin. På grund av sent födda kultingar i år så använd gärna munkorg på hundarna. Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

Stammens status:
Stabil till ökande, men med lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
Avtagande men det verkar som en del suggor har brunstat om efter den sena vintern. Därför så förekommer det en del sent födda kultingar vid denna tidpunkt.
Kullstorlek:
Normala kullar.
Födotillgång
Gott om ekollon.
Klimat:
Höstväder.
Skadebild:
En period där problemen är mindre.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild). Gott om ekollon gör att besöken på vallar, nysådd blir mindre besökta. Med undantag där det finns ekträd i kantzoner mot åker, vall gör att födosök efter ekollon kan innebära skador! Även åtelplatserna kan blir mindre besökta.

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge.
November:
Stammen är stabil till minskande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-31 2018-10-31